Lietošanas noteikumi

Laipni lūgti tīmekļa vietnē enivo.eu! Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un apņematies ievērot šos noteikumus. Šī dokumenta saturs var tikt grozīts, tādēļ lūdzam regulāri to pārskatīt.

1. Īpašumtiesības un intelektuālais īpašums

1.1. Šīs tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā “Vietne”) īpašnieks ir SIA “enivo”, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta ar reģistrācijas numuru 40003925767 un juridisko adresi Pērnavas iela 42-2, Rīga, LV-1009.

1.2. Vietnes kopējās struktūras, arī programmatūras, tekstu, attēlu (tostarp animāciju), tehnisko risinājumu un visu citu vietnes uzbūves elementu vienīgais īpašnieks ir SIA “enivo” (turpmāk tekstā – enivo), un to aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Tādēļ šīs Vietnes pilnīga vai daļēja reproducēšana, izmantojot jebkādus līdzekļus, bez enivo rakstiskas piekrišanas ir aizliegta un tiks uzskatīta par viltošanu.

Vietnē redzamās uzņēmuma un tā sadarbības partneru prečzīmes un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, tādēļ jebkāda šo prečzīmju vai logotipu kā vietnes elementu pilnīga vai daļēja reproducēšana bez enivo rakstiskās piekrišanas ir aizliegta.

2. Vietnes mērķis

Vietnes mērķis ir sniegt informāciju par enivo piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī atvieglot komunikāciju ar enivo, izmantojot attiecīgiem digitālajiem produktiem pielāgotas pieprasījumu formas.

3. Datu pārzinis

Datu pārzinis ir SIA “enivo”, reģ. Nr. 40003925767, Pērnavas iela 42-2, Rīga, LV-1009, Latvija.

4. Sīkdatņu izmantošana

Vietne izmanto analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji izmanto Vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā Vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž un neievāc lietotāja identitāti. Analītiskās sīkdatnes, lietotāju pieredzes uzlabošanas nolūkos, var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”.

5. Personīgā un cita veida informācija

enivo apkalpo tikai juridiskās personas. Tāpēc uzskatāms, ka ja Jūs, aizpildot jebkuru Vietnē esošo formu vai savādāk nodot savu kontaktinformāciju ar Vietnes starpniecību (tai skaitā, bet ne tikai: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese utt.) enivo iesniedzat nevis savus privātos datus, bet, pārstāvot attiecīgo juridisko personu, sniedzat Jūsu pārstāvētās organizācijas informāciju par Jums, kā pār autorizēto kontaktpersonu. Ņemot vērā augstākminēto, enivo uzskatīs un Jūs piekrītat, ka ar Vietnes starpniecību jebkura Jūsu sniegtā kontaktinformācija NAV UZSKATĀMA PAR PRIVĀTPERSONAS DATIEM. Turklāt ar sava e-pasta nodošanu enivo ar Vietnes starpniecību, Jūs piekrītat e-mārketinga ziņu un citu komercpaziņojumu saņemšanai no enivo (ja vēlēsieties, Jums būs iespēja jebkurā laikā atteikties no e-mārketinga ziņu un komercpaziņojumu saņemšanas).

Neraugoties uz iepriekšminēto, enivo apliecina, ka Vietnes apmeklētāju sniegtās informācijas aizsargāšana ir svarīga. Tāpēc Jūsu ziņojums un kontaktinformācija būs pieejami tikai tam personālam, kura kompetencē ir izvērtēt Jūsu ziņu un sniegt Jums atbildi. enivo apņemas neizpaust trešajām personām jūsu sniegto ziņu un kontaktinformāciju.

Ja vēlaties palikt anonīms, Vietni jūs varat apmeklēt neidentificējoties un nereģistrējoties.

6. Cita veida informācija

Vietne nav paredzēta konfidenciālas informācijas saņemšanai/nodošanai. Lietojot Vietni, jūs piekrītat, ka visa informācija, kuru jūs sniedzat vai jebkādā formā pārsūtat caur Vietni un kura ietver dokumentus, datus, grafikus, jautājumus, uzskatus, priekšstatus, piezīmes u.tml. netiek uzskatīta par konfidenciālu vai par komercnoslēpumu.

7. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Terminu lietošanu un Vietnes lietošanas nosacījumus regulē Latvijas normatīvie akti un jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar mājas lapas apmeklējumu ir jautājums, kuru risina vienīgi Latvijas tiesas jurisdikcija.

8. Sīkāka informācija

Ja Jums ir nepieciešama papildinformācija, lūdzam sazināties rakstiski, vēstules adresējot SIA “enivo”, Pērnavas iela 42-2, Rīga, LV-1009 vai rakstot uz e-pastu enivo@enivo.eu.