stila grāmatas izstrāde

 • Izstrādāsim Tavam uzņēmumam pilnvērtīgu un detalizētu stila grāmatu. Aprakstīsim katru sīkāko niansi, lai Tava uzņēmuma vizuālā komunikācija būtu nemainīga visos kanālos.
 • Nepietiek tikai ar stila grāmatu? Izveidosim grafisko dizainu, tehnisko maketu un video jebkuram Tava uzņēmuma vizuālās komunikācijas materiālam – gan digitālam, gan drukātam!
SAZINĀTIES

stila grāmatas izstrāde

kas ir stila grāmata?

Stila grāmata (uzņēmuma vadlīnijas, brendbuks, zīmola bībele) ir dokuments, kurā ir apkopota zīmola komunikācija dažādos kanālos. Stila grāmata var būt arī diezgan vienkārša un ietvert tikai vizuālo komunikācijas aspektu. Lielākiem zīmoliem šis dokuments ir ļoti detalizēts, tas aptver ne tikai vizuālo komunikāciju, bet arī toni, ar kādu zīmols komunicē ar cilvēkiem.    

Stila grāmata tiek veidota darbiniekiem un sadarbības partneriem, nevis klientiem. Tā paredz konsekvenci, tajā ir noteikumi un vadlīnijas, kā zīmolam komunicēt ar pasauli. Stila grāmata palīdz palielināt uzticamību zīmolam un veicināt zīmola izaugsmi. Stila grāmatā var atspoguļot ļoti daudz, bet ir lietas, kas ir absolūtais minimums.

1. Par zīmolu

Stila grāmatas ievads. Stāsts par zīmolu, tā misiju, vēsturi, vērtībām, vīziju, mērķauditoriju. Tam nav obligāti jābūt garam, bet tam ir jābūt saistošam un katram lasītājam viegli saprotamam. Bieži vien šī informācija jau eksistē, bet tā ir strukturēta, korporatīva un sausa. Šādi pasniegts zīmols nemotivē cilvēkus salīdzināties ar to. Tāpēc ir svarīgi šo informāciju pasniegt viegli uztveramā un interesantā veidā. Tāpat kā cilvēkam, arī zīmolam ir vērtības, kuras tam ir svarīgas.    

Ja misija var būt nemainīga desmitiem gadu, tad vīzija var atspoguļot šodienas un tuvākās nākotnes plānus. Vīzijas un vērtību atspoguļošana ļaus pieņemt pareizus un uz faktiem balstītus lēmumus attiecībā uz zīmola attīstību. Palīdz arī, ja zīmolu iedomājas kā personu. Kādas īpašības tam piemīt? Kāds ir tā raksturs? Vai tas ir draudzīgs vai formāls? Agresīvs vai mierīgs? Nopietns vai jautrs?

2. Logotipa lietošanas vadlīnijas

Logotipa vadlīnijas parasti tiek veidotas atsevišķi, pirms pašas stila grāmatas (nevar veidot stila grāmatu, ja nav izveidots logotips). Tajās iekļauj visu ar logotipa izstrādi saistīto – pašu logotipu, tipogrāfiju, krāsu paleti, simbolus, lietošanas noteikumus u.c. elementus.

Logotipa vadlīniju izstrāde ir radoši komplicēts process, kas, tāpat kā stila grāmata, sastāv no ļoti daudzām niansēm, kuras savstarpēji mijiedarbojas. Stila grāmata ir turpinājums logotipa vadlīnijām, aptverot stipri plašāku zīmola vizuālo komunikāciju.

3. Krāsu palete

Lai gan nav noteikumu attiecībā uz krāsām, nevajadzētu pārspīlēt ar to skaitu. Zīmolam parasti mēdz būt:

 • primārā krāsu palete, kas ir galvenā un pati redzamākā
 • sekundārā krāsu palete, kas palīdz vizualizēt dažādas mārketinga kampaņas

Stila grāmatā ir noteikti jāietver maksimāli detalizēts apraksts par zīmola krāsām un to izmantošanu. Jāsniedz pēc iespējas vairāk vizuālus piemērus, lai nepieļautu brīvo interpretāciju. Katrai krāsai un tonim ir sava funkcija un izmantojums. Šis izmantojums ir sīki un precīzi jāapraksta – kāds krāsu salikums kādos kanālos tiek izmantots.

Konsekvence ir zīmola noturības, kvalitātes un atpazīstamības atslēga. Korekta zīmola krāsu izmantošana ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas liecina par zīmola stabilitāti.

4. Fonti un tipogrāfija

Tipogrāfija atspoguļo zīmola personību. Cilvēkiem uzreiz ir skaidrs, vai tā ir vairāk vērsta uz nopietno un profesionālo, vai rotaļīgo un jautro pusi. Stila grāmatā ir jāapraksta 2 līdz 3 populārākie fonti, kas tiek izmantoti. Nepietiek tikai tos nosaukt, tie ir jāapraksta pēc iespējas sīkāk:

 • fonta nosaukums, piemēram – Arial, Tahoma
 • fonta izmēri virsrakstiem, apakšvirsrakstiem, paragrāfiem u.c. tekstuāliem elementiem
 • fonta tips/smagums, piemēram – viegls (light), slīpraksts (italic), treknraksts (bold)
 • vai tas ir fonts drukas materiāliem, vai digitālajai videi, vai abiem

Tipogrāfijai ir liela nozīme tajā, kā ziņa tiek nodota un uztverta. Ļoti palīdz, ja katram fontam stila grāmatā ir ievietots neliels, viegli saprotams apraksts par, kāds šis fonts ir. 

5. Zīmola tonis/balss

Zīmola tonis parāda pasaulei savu personību. Tas var būt gan dabīgi draudzīgs, gan strikti profesionāls. Svarīgi atcerēties, ka tonim ir jāatbilst tam, kādā savstarpēji komunicē zīmola mērķauditorija. Tam ir jābūt nemainīgam visos komunikācijas kanālos un jāsaskan ar kopējo zīmola misiju, vīziju un vērtībām. Ja tie mērķēts uz jaunu auditoriju, tad drīkst atkāpties un pielāgot zīmola toni šai jaunajai auditorijai.

Izveidot un nostiprināt zīmola toni ar auditoriju var būt ļoti grūti. Lai šo procesu nedaudz atvieglotu, ir vērts uzdot jautājumus:

 • ar kādiem īpašības vārdiem zīmolam jāasociējas un ar kādiem nē
 • kāds būs galvenais komunikācijas stils – lietišķs, draudzīgs, sarunvalodas, rotaļīgs, tiešs utml.
 • kāda veida vārdu krājums tiks izmantots – nozarei specifisks, formāls, sarunvalodas, akadēmisks utml.
 • vai tonis ir adresēts konkrētajai personai, vai plašākai auditorijai
 • no kā skatu punkta tiek komunicēts – uzņēmuma dibinātājs, uzņēmuma vadītājs, pats uzņēmums kopumā, uzņēmuma talismans

6. Attēli un video

Mēs dzīvojam digitālā vidē, kurā attēliem un video ir vislielākā nozīme. Ja tie tiek veidoti nemainīgi, ievērojot vadlīnijas, tie sāks nostabilizēties zemapziņā. Ar laiku cilvēkiem radīsies automātiska asociācija ar zīmolu, tikai paskatoties uz attēlu vien. Šis arī ir galvenais mērķis uz ko jāfokusējas, izstrādājot attēlu un video grafisko tematiku un dizainu.  

Ir svarīgi detalizēti aprakstīt attēlu un video veidošanas svarīgākās nianses, lai dažādās kampaņās, esot iesaistītiem dažādiem cilvēkiem, rezultāts būtu vienmēr atpazīstams. Neviena nianse, kadrējums, krāsu tonis, kompozīcija, apgaismojums, atribūtika nav mazsvarīga. 

klientu atsauksmes

pirms dodies ciemos – sazinies!

Darba dienās no 8.00 līdz 17.00

Adrese: Pērnavas iela 42, Rīga, LV-1009, Latvija (ērta iebraukšana stāvvietā no Vārnu ielas 22)

Tālrunis: +371 67 278 992,
+371 20 159 890

E-pasts: enivo@enivo.eu

Darba dienās no 8.00 līdz 17.00

Adrese: Pērnavas iela 42, Rīga, LV-1009, Latvija
(ērta iebraukšana stāvvietā no Vārnu ielas 22)

Tālrunis: +371 67 278 992, +371 20 159 890

E-pasts: enivo@enivo.eu

raksti mums

  * Obligāti aizpildāmie lauki. Piespiežot pogu “Sūtīt” Tu piekrīti savu personas datu nodošanai un apstrādei SIA “enivo”.